Tactiel Profiel

Blinde kinderen zijn in het dagelijks leven aangewezen op de andere zintuigen, waaronder de tast. Dat gaat verder dan het lezen van braille of het begrijpen van geografische kaarten en grafieken. Om bijvoorbeeld tijdens het spelen met poppen, de pop eten te kunnen geven, moet het kind de mond van de pop kunnen vinden en weten hoe zij de lepel moet vasthouden. 

Tactiel Profiel is een observatie-instrument dat het tactiel functioneren in kaart brengt bij kinderen met een ernstige visuele beperking, tussen de 0 en 16 jaar oud. Het is een gevalideerd instrument dat op een degelijke, betrouwbare en bruikbare manier om het tactiel functioneren te bepalen.
 

Inhoud

Lees meer over de inhoud van de Tactiel Profiel koffer, bestaande uit een theoretische werkmap, een kijkdoos, voorbeeldbladen en overige materialen.
Lees over de inhoud van Tactiel Profiel

Instructiefilmpjes

Opbouw

Tactiel Profiel is opgebouwd uit twee delen: een met items om het tactiel functioneren te observeren en een deel dat de invloedsfactoren omschrijft op waarnemen en functioneren.
Lees over de opbouw van Tactiel Profiel

Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren voor Tactiel Profiel, waaronder score- en verzamelformulieren en bijv. het toestemmingsformulier voor gebruik video voor trainingsdoeleinden.
Ga naar de pagina Formulieren

Ontstaan en verantwoording

Tactiel Profiel is een gevalideerd observatie-instrument. Lees over het ontstaan en de doorgevoerde verbeteringen.
Lees over ontstaan en verantwoording